Ta tidningen till hjälp för ökad läslust bland unga

CIMG6653Intresset för nyheter ökar bland ungdomar, visar en rapport från Statens medieråd. Samtidigt kommer varningssignaler om att var femte svensk elev lämnar grundskolan utan att kunna läsa ordentligt. Här kan dagstidningarna erbjuda en viktig möjlighet, genom att stimulera både läsning och nyhetsintresse.

Under förra veckan (vecka 41) var det Tidningsveckan, en vecka då skolor över hela landet använder dagstidningar som utgångspunkt för undervisning. Bara i Värmland har hela 12507 exemplar skickats ut från länets tidningar till läshungriga elever, som får chansen att diskutera bland annat nyhetsvärdering och källkritik.
Också till vardags kan skolorna i Värmland få dagstidningar till sina elever, utan kostnad, via organisationen Mediekompass, tidigare Tidningen i skolan, som även har en mediekonsulent som varje vecka besöker klassrum för att berätta om tidningens roll i samhället. Det brukar bli livfulla lektioner med många frågor och åsikter. Nyheter engagerar!

Att ungdomar tycker att nyheter är intressant bekräftas också av den senaste rapporten från Statens medieråd om ungdomars medievanor. Domedagsprofeterna som så ofta uttalar sig om pressens framtid har inte mycket att hämta i denna. Tvärtom visar det sig att ungas medieanvändning ökar, och intresset bland unga är stort även för seriös nyhetsförmedling. Ungdomar tar del av nyheter via tv, nätet, mobilen och papperstidning och de tycker att det är både lärorikt och spännande. 8 av 10 uppger att de lär sig saker av nyheterna och 5 av 10 tycker att det är spännande med nyheter.
Detta intresse är det en mycket god idé att ta vara på, om man vill stimulera till mera läsning bland unga.

Visst ska barn läsa böcker, men också tidningar har en viktig roll i att väcka lusten att läsa. Genom att läsa dagstidningen kan barnet utforska sin omgivning, få nutidshistoria, nya kunskaper och den goda vanan att hänga med i vad som händer i samhället, oavsett om man läser tidningen på papper, på webben, i läsplatta eller i mobilen. Tidningen är en lärobok som aldrig blir för gammal! Tidningarna ger också lärarna en chans att på ett naturligt sätt ta upp aktuella frågor med eleverna.

Genom dagstidningens unika blandning av skilda ämnen och av kort och långt, stora händelser och små, kan alla läsare dessutom hitta något som just de är lite extra intresserade av.
Artisten Petter Alexis slog nyligen ett slag för att inte försöka tvinga barn att till varje pris läsa det som vuxenvärlden tycker är godkänd litteratur. Han föreslår att man ska våga locka fram läsglädjen genom att låta dem läsa de böcker de själva väljer . Jag ville läsa Rambo, men det var ingen bra litteratur, tyckte läraren. Har man råd att säga så? frågar sig Petter och menar att läslusten väcks bäst om den får vara just en lust och inte ett tvång.

På samma sätt kan man anta att en artikel på dagstidningens sportsida om Zlatan Ibrahimovic för många elever ger betydligt mer motivation till läsning, än något textstycke i en lärobok som någon annan valt ut för obligatorisk läsning. Sedan fortsätter man förhoppningsvis av bara farten. Kanske blir det Zlatanboken eller en helsida i tidningen som blir nästa steg.

Statistiken visar oss att dagens elever faktiskt inte är framtidens mediekonsumenter; de är redan mediekonsumenter. Genom att möta deras naturliga nyfikenhet och nyhetsintresse med dagstidningarnas hjälp, stimuleras både läsning och intresset att hänga med i vad som händer i samhället. Det ger också eleverna större möjligheter att bli medvetna och aktiva medborgare, som kan skilja på lort och pannkaka i informationssamhällets stora brus och engagera sig i viktiga frågor.

Lena Richardson
Ordförande i Mediekompass, Tidningen i Skolan i Värmland-Dalsland

Lars Lönnberg
Mediekonsulent, Mediekompass, Tidningen i Skolan i Värmland-Dalsland